Zorgverzekeringen wereldwijd

Europa versus de wereld

In Europa is de zorg relatief goed geregeld. Hoewel de zorgsystemen per land verschillen, hebben de Europese landen hun zorgverzekeringsstelsel goed voor elkaar, zeker als je het vergelijkt met landen als de Verenigde Staten. Hoe zit de zorg in landen in elkaar, die niet lid zijn van de Europese Unie? Hieronder volgt een overzicht van een paar grootmachten en hun zorgstelsel.

Het Verenigd Koninkrijk

Het tot 2020 behorend bij de Europese Unie Verenigde Koninkrijk heeft een gratis gezondheidszorg. Er worden geen zorgpremies betaald en er is geen eigen risico. De zorgkosten worden betaald uit de staatskas, die wordt gevuld door overheidsinkomsten en belastingen. Alle zorg wordt door de National Health Service geregeld, waaronder bijvoorbeeld een huisartsenbezoek. Tegen betaling kunnen de Britten zich nog extra verzekeren met een particuliere zorgverzekering vergelijken, maar deze dienst wordt door minder dan acht procent van de bevolking gebruikt.

De Verenigde Staten

Het Amerikaanse zorgstelsel bestaat uit particuliere zorgverzekeringen en kunnen daarom alleen afgesloten worden door de hogere inkomensklassen. De private zorgverzekering verzorgt de dekking van 58 procent van alle Amerikanen en wordt betaald door de werkgever of uit het pensioen. De rest van de bevolking moet het doen met door de overheid opgezette programma’s, zoals de Obamacare. De kosten hiervan worden betaald uit belastingen, die door landelijke en lokale overheden worden geheven.

Japan

In Japan zijn er twee zorgverzekeringen: de werknemers zorgverzekering en de nationale zorgverzekering. De eerstgenoemde is voor het werkende deel van de Japanners, terwijl de nationale zorgverzekering de rest van de inwoners van zorg voorziet. Een deel van de zorgkosten wordt betaald door de patiënt zelf afhankelijk van zijn inkomen. Het ander deel wordt betaald door werkgever of overheid. Het afsluiten van een zorgverzekering 2021 is daarbij niet verplicht. Daarom is ongeveer tien procent van alle Japanners niet verzekerd.

Rusland

In Rusland heb je eveneens twee zorgverzekeringen: het OMC en het DMC. Het OMC is een gratis zorgverzekering, die iedere Rus verplicht moet afsluiten. De kosten worden betaald uit belastinggelden en andere overheidsinkomsten. Het DMC is een particuliere zorgverzekering, die via de werkgever geregeld wordt. Het DMC heeft een veel betere dekking dan het OMC, want laatstgenoemde dekt bijvoorbeeld veel essentiële behandelingen en medicijnen niet. Toch kent ook het DMC beperkende voorwaarden, waardoor niet alle zorg gedekt wordt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.